โรคเบาหวานกับเท้า เกี่ยวข้องกันอย่างไร ดูแลอย่างไรถึงมีสุขภาพเท้าที่ดี ?

3 มกราคม 2017 | สุขภาพ/ออกกำลังกาย
Share on Facebook8Share on Google+0Tweet about this on Twitter

โรคเบาหวานกับเท้า เกี่ยวข้องกันอย่างไร ดูแลอย่างไรถึงมีสุขภาพเท้าที่ดี ?

โรคเบาหวาน ทำให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาท ทำให้เกิดอาการต่างๆตามที่เส้นประสาทไปเลี้ยงได้แก่ ชาตามปลายมือปลายเท้า หรือบางราย อาจจะเกิดอาการที่อวัยวะภายในร่างกายเช่น ทางเดินอาหาร หัวใจ อวัยวะเพศทำให้เกิดอาการ แน่นท้อง ท้องร่วงหรือท้องผูก ปัสสาวะไม่ออก หย่อนยานทางเพศ ปลายประสาทหมาย ถึงเส้นประสาทที่ออกจากสมอง หรือไขสันหลัง ปลายประสาทอักเสบ หมายถึง มีการทำลายเยื่อหุ้มเส้นประสาท ทำให้การทำงานของเส้นประสาทเสียไป

 

  • สาเหตุของปลายประสาทอักเสบในผู้ป่วยเบาหวาน

น้ำตาลที่สูงทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทางเคมีในเลือดทำให้ เส้นประสาทนำไฟฟ้าไม่ดี

นอกจากนี้ โรคเบาหวานยังทำให้ เกิดการทำลายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยง เส้นประสาท

การควบคุมเบาหวานที่ดี สามารถป้องกัน โรคแทรกซ้อนปลายประสาทอักเสบได้ ควรงดสุรา และบุหรี่

 

***** โรคเบาหวานเป็นปลายประสาทอักเสบมักจะมีอาการชา ปวดแสบปวดร้อนบริเวณปลายมือปลายเท้า *****

 

  • โรคเบาหวานกับการดูแลเท้า

โรคเบาหวานทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่เท้าซึ่งมีสาเหตุจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเท้าตีบ เลือดไปเลี้ยงเท้าไม่พอเกิดแผลเนื่องจากขาดเลือด ปลายประสาทอักเสบทำให้เกิดแผลกดทับ การติดเชื้อที่ผิวหนังก็ทำให้เกิดแผล นอกจากนั้นโรคแทรกซ้อนทางผิวหนังเช่นผิวแห้ง เชื้อราก็เป็นสาเหตุให้เกิดแผลที่เท้า

โรคเบาหวานเป็นโรคที่มีภาวะแทรกซ้อนหลายระบบ ภาวะแทรกซ้อนที่เท้าทำให้เกิดแผลเบาหวานที่เท้าและเป็นสาเหตุให้ถูกตัดเท้า การป้องกันการถูกตัดเท้าจะต้องมีความรู้เรื่องเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงของการถูกตัดขา การตรวจเท้าเป็นประจำ

แผลที่เท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานจะเกิดจาก แผลที่เท้าจากปลายประสาทอักเสบ,โครงสร้างของเท้าผิดปกติ และหลอดเลือดไปเลี้ยงที่เท้าตีบ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ถูกตัดเท้าส่วนใหญ่เกิดจากแผลที่เท้าเป็นตัวนำ หากวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรกและให้การรักษาจะสามารถป้องกันการถูกตัดขา

  • การตรวจดูเท้าด้วยตัวเอง

ญาติหรือผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องหมั่นดูเท้าของผู้ป่วย เช่นดูสีผิว อุณหภูมิ ขน เล็บ การติดเชื้อ การผิดรูป ตาปลา ว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรบ้าง เมื่อไรต้องไปพบแพทย์

  • การบริหารเท้า

เนื่องจากโรคเบาหวานมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดเท้าตีบ และปลายประสาทอักเสบ การบริหารเท้าจะทำให้เลือดไปเลี้ยงเท่าเพิ่มขึ้นและ กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น ป้องกันการเกิดแผลจากโรคเบาหวาน

  • การดูแลสุขภาพเท้า

การดูแลสุขภาพเท้าจะต้องดูแลตั้งแต่เล็บ ผิวหนัง การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพโดยรวม

  • ปัจจัยเสี่ยงของการถูกตัดเท้า

ท่านที่มีปลายประสาทอักเสบ หลอดเลือดที่เท้าตีบ เคยถูกตัดเท้า เคยติดเชื้อ หรือเท้าผิดรูป ท่านจะมีความเสี่ยงในการถูกตัดเท้า

  • การเลือกรองเท้า

การเลือกรองเท้าที่เหมาะสมจะลดการเกิดแผลที่เท้า รองเท้าที่คับไปจะลดเลือดที่ไปเลี้ยงเท้า และยังทำให้เกิดตาปลา รองเท้าที่อับจะทำให้เกิดพองได้ง่าย

 

 

***** หากท่านที่เป็นโรคเบาหวาน ปฎิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์ ดูแลรักษาระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์  ใส่รองเท้าหุ้มเท้าที่สามารถระบายอากาศได้ดี หลีกเลี่ยงพื้นที่มีอุณหภูมิสูงเนื่องจากผู้ป่วยอาจมีอาการชาทำให้ไม่รับรู้ถึงระดับความร้อนทำให้เกิดแผลได้ หากท่านดูแลอย่างเหมาะสมจะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดแผลบริเวณเท้าได้ *****

Share on Facebook8Share on Google+0Tweet about this on Twitter

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook